Schoolschaatsen
Ijsbaan Houten
Rond on Ice

Schoolschaatsen

Voor de scholen wordt de Rond on Ice ijsbaan in de week voor de kerstvakantie beschikbaar gesteld, zodat er met de klas  geschaatst kan worden. Shell Houten, Rotary Club Houten en Rotary Club Castellum maken het mogelijk dat deze schoolklassen gratis kunnen schaatsen bij Rond on Ice.

 

Van maandag 16 december tot en met vrijdag 20 december 2019 is de schaatsbaan tussen 9.00 en 15.00 uur beschikbaar. Een klas mag één uur gebruik maken van de schaatsbaan en we starten in principe op de hele klokuren. 

 

Er zijn een aantal afspraken voor het school schaatsen:

  • Het schoolschaatsen wordt mogelijk gemaakt voor de groepen 5 t/m 8.

  • Groepen melden zich 15 minuten vóór de aanvangstijd bij de afgiftebalie van de schaatsen. 

  • Kinderen kunnen eigen schaatsen gebruiken op de ijsbaan of schaatsen lenen bij de uitgiftebalie; noren zijn niet toegestaan. 

  • Het dragen van handschoenen of wanten door de kinderen is verplicht i.v.m. de veiligheid.

  • Bij iedere groep zijn er minimaal 3 begeleidend docenten en/of ouders aanwezig.

  • Tijdens, voor of na het schaatsen kunnen er voor eigen rekening consumpties worden genuttigd. De horeca ondernemers hebben tijdens het schoolschaatsen een leuke aanbieding voor kinderen en begeleiding: € 2,- voor warme chocomelk met slagroom en een gevulde koek.

  • Deelname aan het schoolschaatsen is onder voorbehoud ten aanzien van onverwachte weersomstandigheden en/of kwaliteit van het ijs ten tijde van het geplande schaats-uur. Indien door omstandigheden het schaatsen niet door kan gaan, zal de organisatie van Rond on Ice van tevoren telefonisch contact opnemen. 

  • Vanuit Sportpunt Houten wordt een rooster met de indeling van de klassen beschikbaar gesteld.

Scholen ontvangen na de zomervakantie een mail van Sportpunt Houten over de inschrijving.