RondonIce.jpg

entreeprijzen

WELKOM BIJ ROND ON ICE!

STICHTING ROND ON ICE IS ALWEER BEZIG MET DE VOORBEREIDINGEN VAN 2022/2023 EN HOOPT DIT JAAR WEER EEN MOOIE IJSBAAN NEER TE KUNNEN ZETTEN!

Sponsoring
Iets te vieren?

PRIJZEN ROND ON ICE

Schaatsentree                               € 3,00

Schaatshuur                                  € 3,00

Bobby huur per half uur               € 2,00

Handschoenen                              € 2,00

Consumptiemunten                      € 1,00 per munt

Sponsors