top of page
Rond on Ice
Rond on Ice
Rond on Ice

Reglement Rond on Ice

 • Het betreden van het evenemententerrein, zowel buiten als binnen, is geheel op eigen risico.

 • Het betreden van de ijsbaan in het winterpaviljoen is eveneens geheel op eigen risico.

 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij aan beschermende kledingstukken te dragen.

 • Het dragen van handschoenen op de ijsbaan is verplicht!

 • Het is verboden met de gehuurde schaatsen het winterpaviljoen te verlaten.

 • De ijsbaan mag alleen betreden worden met ‘ondergebonden’ schaatsen.

 • Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.

 • Bij gebruik van de ijsbaan dienen schaatsers onderling met elkaar rekening te houden. Hard, gevaarlijk en/of tegen de stroom in schaatsen, springen en/of stunten e.d. wordt in het kader van onveilig gebruik van de ijsbaan niet geaccepteerd. Het is eveneens verboden sneeuw- en ijsballen te gooien.

 • Het is niet toegestaan op de boarding te zitten of over deze boarding te klimmen dan wel hiertegen te schoppen.

 • Schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.

 • De organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. uit het winterpaviljoen en/of van het evenemententerrein te verwijderen. Verwijdering geschied zonder restitutie van de betaalde gelden.

 • Schade aan eigendommen van Stichting Rond on Ice, zoals boarding, schaatsen, het winterpaviljoen, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.

 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de ijsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 • De organisatie zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein en de directe omgeving: alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.

 • Het is verboden eigen drank en/of etenswaren in het winterpaviljoen te nuttigen.

 • Roken is in het winterpaviljoen, met uitzondering van het terras buiten, ten strengste verboden.

 • Toegang tot de ijsbaan is alleen voorbehouden aan personen met een geldig ticket.

bottom of page